La memòria oral

La memòria és tot allò que una persona recorda o, també, es refereix a la capacitat de recordar. Es relaciona amb el procés d’aprendre, d’emmagatzemar informació i de recordar-la.

El rescat de la història oral dels pobles està encaminada a aconseguir un coneixement més detallat de les vivències personals, de grup o local. Amb això es pretén obtenir un coneixement integral de la societat contemporània i, especialment, aconseguir que la recerca es relacioni de manera directa amb el seu entorn i amb els subjectes socials que ho determinen.

La memòria oral no representa una narració precisa i completa dels fets històrics, es tracta més aviat d’una reconstrucció personal que, al seu torn, serveix de font per a interpretar successos passats.

La història oral és una metodologia de recerca que es recolza en tècniques diverses que possibiliten la recol·lecció de narracions individuals o col·lectives, amb el que s’enriqueix el procés de recerca i permet la recuperació de la història de comunitats.