La memòria oral

La memòria és tot allò que una persona recorda o, també, es refereix a la capacitat de recordar. Es relaciona amb el procés d’aprendre, d’emmagatzemar informació i de recordar-la.

El rescat de la història oral dels pobles està encaminada a aconseguir un coneixement més detallat de les vivències personals, de grup o local. Amb això es pretén obtenir un coneixement integral de la societat contemporània i, especialment, aconseguir que la recerca es relacioni de manera directa amb el seu entorn i amb els subjectes socials que ho determinen.

La memòria oral no representa una narració precisa i completa dels fets històrics, es tracta més aviat d’una reconstrucció personal que, al seu torn, serveix de font per a interpretar successos passats.

La història oral és una metodologia de recerca que es recolza en tècniques diverses que possibiliten la recol·lecció de narracions individuals o col·lectives, amb el que s’enriqueix el procés de recerca i permet la recuperació de la història de comunitats.

Motor Club La Canonja. Una història propera

Motor Club La Canonja. Una història propera

Un seguit d’entrevistes que intenten recordar com es va crear el Motor Club la Canonja. Les gestions per la seva fundació, les juntes, les carreres. El reportatge de 20 minuts ofereix una visió amplia de com es va gestar tot l’any 1978 i explica amb la veu dels...